Highland Park–Kokomo

Vermont BridgeKokomo Highland Park gazeboKokomo Highland Park waterfallKokomo Highland Park shelterKokomo Highland Park playground

 

 

 

900 W. Defenbaugh St.–Kokomo

click on pictures to enlarge